cursus improvisatie gevorderd

Deze cursus omvat evenals de basiscursus het ‘hele spectrum’ van theaterimprovisatie, maar gaat een paar stappen dieper dan de cursussen op beginnersniveau. Dat betekent dat we niet alleen naar het WAT kijken, maar ook naar het HOE en WAAROM: wat werkt in een scène, hoe kun je daar binnen een gegeven situatie mee omgaan, en (tot op zekere hoogte) waarom werkt dat eigenlijk zo? Er wordt ook meer herhaald, en meer persoonlijke feedback gegeven.

Waar de cursussen op basisniveau vooral procesgericht zijn, is de vervolgcursus meer resultaatgericht: inhoud, presentatie en publieksinteractie speelt een grotere rol, en er wordt naar ten minste één voorstelling toegewerkt. De eindvoorstelling (een theatersportwedstrijd inclusief toeters en bellen) plus voorbereiding in een Utrechts theater is bij de cursus inbegrepen.  De datum voor deze voorstelling wordt in overleg met de deelnemers gepland. De ideale groepsgrootte is 8-10 met een maximum van 14.

Waar: De Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht
Wanneer: iedere donderdagavond, 20.00-22.00 uur
Eerste les: 16 januari 2020, 20.00-22.00 uur
Lesoverzicht: 16-1, 23-1, 30-1, 6-2, 13-2, 20-2, 6-3, 12-3, 19-3, 26-3, 2-4, 9-4 (NB: 27-2 geen les)
Datum voorstelling: in overleg
Kosten: €230,-  (voor 12 lessen, inclusief voorstelling, inclusief BTW), U-pas houders krijgen 10% korting en kunnen hun budget gebruiken.
Instapeisen: afgerond basiscursus theatersport / introductiecursus improviseren (of andere basiservaring met theaterimprovisatie)
Minimum aantal deelnemers: 6
Maximum aantal deelnemers: 14
Vragen:  info[at]springintheater.nl / 06-34944350
Opgeven:  via het online formulier