Inlooplessen improviseren

Deze cyclus is bedoeld voor de mensen die minimaal een basis op gebied van improvisatie hebben, dus de belangrijkste elementen van improvisatie worden bekend verondersteld. Vanwege de (mogelijk) wisselende samenstelling van deelnemers hebben de lessen een relatief open karakter. Indien nodig worden begrippen en werkvormen altijd kort toegelicht. De lescyclus omvat evenals de basiscursus het ‘hele spectrum’ van theaterimprovisatie, maar gaat een paar stappen dieper dan de cursussen op beginnersniveau. Dat betekent dat we niet alleen naar het WAT kijken, maar ook naar het HOE en WAAROM: wat werkt in een scène, hoe kun je daar binnen een gegeven situatie mee omgaan, en (tot op zekere hoogte) waarom werkt dat eigenlijk zo? In deze lessen wordt vooral veel gespeeld, variërend van theatersportgames tot open scènes en halflange improvisaties.

Vanwege het open karakter wordt niet richting een concrete voorstelling gespeeld, maar biedt wel de maandelijks de mogelijkheid om voor publiek te oefenen tijdens het  SpringinTheater Open Impro Podium.

Update: voorlopig zijn de inlooplessen op woensdag gestopt. Als er nieuwe lessen worden gepland zal dit hier worden weergegeven.