Nieuwsbrief
Ontvang onze nieuwsbrief!
twitter Bird meer info...!
Fout
  • MMS Blog needs PHP's IMAP extension to function. Read more

Gerechterlijk schrijven treffen Lieverveulbloemen 2 okt. 2011

Wageningen, 2-10-2011   

                       
Geachte leden van TSV de Lunetics,

Middels dit schrijven wil ik u kond doen van de gerechtelijke uitspraak van het Wageningse Hof.

Aldus verschenen heden desmiddags voor onze driehoofdelijke jury een tweetal vierspannen, te weten Liever Veul Bloemen (hierna aan te duiden als het thuisteam) en TSV de Lunetics (hierna aan te duiden als het gastteam). 

Het gastteam meende zich nader kenbaar te moeten maken middels een kennelijk ingestudeerd lied op de wijze van 'Leve de Zeppelin'. Voorwaar konden wij een eensluidende tekst constateren.

Lunetics rechtersuitwedstrijd Lieverveulbloemen Wageningen 02okt2011

Het thuisteam speelde een '3-in-de-pan' in het Smurfendorp, waarop het gastteam reageerde met een 'split-screen', waarbij beide helften zich in de dierentuin bleken af te spelen. 'Het muzikaal geweten' van het thuisteam stond tegenover een 'begin en eindzin', waarbij een visser hem niet omhoog kon krijgen, maar iemand zonder rechterhand wel.

Na de pauze lieten beide teams zien wie waar goed in is. Uiteraard bleef dit onder voorbehoud van het oordeel van de rechters.  'De briefjesscene' werd gevolgd door een commerciele onderbreking van 'Tel Sell'.  De thuisploeg vertelde in 'geuren en kleuren'. 'The day after' ontwaakten kennelijk Hennie Huisman surprised naast een blonde politicus - naam verwijderd wegens persoonsbeveiliging -.  Het gastteam voerde als slotbetoog een 'muzikaal cafe' met reggae Bob, hiphop Dre en jazzy Nico.

Uitteam @delunetics bij 'Wilde Wereld' in Wageningen on TwitpicNa uitvoerig beraad wist de rechterlijke macht geen onomstotelijke uitspraak te doen. Op verzoek stelde de teams een requisitoir op in een emotioneel bluescafe. De aanwezige 20-hoofdige publieksjury heeft Het Laatste Oordeel geveld.

Het gastteam heeft te kennen gegeven tegen de uitspraak in beroep te gaan voor het Hooggerechtshof d.d. 19 november te Utrecht.

Hoogachtend,
Mr. Berend Popularis

(P.s. Dan kan nu eindelijk die pruik af) 
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace Share to Delicious Share to Google